MH-kuvaus 28.9.2003 Eneby, Ruotsi (testaaja Hans Kinn)

1 2 3 4 5
1a. KONTAKTI
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra. Välttää kontaktia vetämällä hännän koipien väliin. Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen. Vetäytyy hieman. Ottaa itse kontaktia, tai vastaa siihen Ylitsepursuava kontaktiotto. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1b. KONTAKTI
Yhteistyö
Ei Lähde vieraan ihmisen mukaan. Vaihtoehto: ei kokeilla tässä osiossa. Lähtee mukaan haluttomasti. Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta. Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu testinjohtajasta. Lähtee mukaan halukkaasti. Ylitsepursuavan kiinnostunut testinjohtajasta. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1c. KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla, ja/tai yrittää purra. Välttää, vetää hännän jalkojen väliin tai hakee turvaa ohjaajasta. Hyväksyy käsittelyn. Hyväksyy, ja vastaa kontaktilla. Hyväksyy, ja vastaa ylitsepursuavalla kontaktilla.
2a. LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiiviseksi, leikkii. Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti. Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti.
2b. LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu viiveellä, tai etuhampailla. Tarttuu heti koko suulla. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu. Tarttuu viiveellä, päästää irti, pitää, mutta ei vedä vastaan. Tarttuu, vetää vastaan, mutta päästää ja tarttuu uudestaan. Vaihtoehto: näykkii. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testinjohtaja päästä otteensa. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan, tempoo, ravistaa - myös passiivisen osan ajan - kunnes testinjohtaja päästä otteensa.
3a. TAKAA-AJO Ei aloita. Aloittaa, mutta keskeyttää. Aloittaa tai juoksee hitaasti, voi lisätä vauhtia. Seuraa koko matkan. Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärähakuisesti - jarruttaa saaliilla.
Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juoksee saaliin ohi. Voi kääntyä.
3b. TARTTUMINEN Ei kiinnostu saaliista. Vaihtoehto: ei juokse perään. Ei tartu. Nuuskii saalista. Tarttuu epäröiden tai viiveellä.
Tarttuu heti, päästää. Tarttuu heti, pitää saalista suussaan väh. 3 sek.
4. AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, ei-aktiivinen. Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. Tarkkailevainen ja pääasiallisesti rauhallinen. Yksittäisiä aktiviteetteja. Tarkkailevainen, aktiviteetti tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen. Vaihtelee nopeasti aktiviteetteja osion aikana. Vaihtoehto: rauhaton koko ajan.
5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta. Kontrolloi, esiintyy taukoja. Kiinnostunut, seuraa avustajaa ilman taukoja. Kiinnostunut, haluaa lähteä perään. Yksittäisiä lähtöyrityksiä. Hyvin kiinnostunut, haluaa lähteä perään. Toistuvia lähtöyrityksiä.
5b. ETÄLEIKKI
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä. Osoittaa yksittäisiä, 1-2, uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa. Osoittaa yksittäisiä, 1-2, uhkauseleitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa. Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa. Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.
5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo. Saapuu avustajan luo, kun hän on aktiivinen "linjalla". Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. Saapuu avustajan luo "matalana" tai/ja viiveellä. Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua.
5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Leikkii, voi tarttua varovaisesti,ei vedä. Tarttuu, vetää vastaan, mutta voi irrottaa ja tarttua uudelleen. Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota.
5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta. Aktivoituu, mutta keskeyttää. On aktiivinen aktiivisen avustajan kanssa. On aktiivinen avustajan kanssa, osoittaa kiinnostusta myös passiivista avustajaa kohti. Kehottaa passiivista avustajaa leikkiin kanssaan.
6a. YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyykistyy ja pysähtyy. Tekee väistöliikkeitä, kääntämättä pois katsettaan. Pakenee korkeintaan 5 metriä. Pakenee enemmän kuin 5 metriä.
6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkaeleitä. Osoittaa yksittäisiä uhkaeleitä. Osoittaa useampia uhkaeleitä pidemmän ajan kuluessa. Osoittaa useampia uhkaelkeitä ja joitain hyökkäyksiä. Osoittaa uhkaelkeitä ja hyökkäyksiä, jotka voivat päätyä puremiseen.
6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo kun se on ensin laskettu maahan. Vaihtoehto: ei mene ollenkaan. Menee haalarin luo ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Menee haalarin luo kun ohjaaja menee seisoo vieressä. Menee haalarin luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee haalarin luo ilman apua.
6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia temponvaihteluita tai väistelyitä. Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla. Niiaus tai temponvaihtelu yhdellä ohituskerralla, jotka pienenevät toisen ohituskerran jälkeen. Niiaus tai temponvaihtelu, jotka pysyvät samanlaisina, väh. kahdella ohituskerralla. Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.
6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta. Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria vähintään kahdella ohituskerralla. Puree tai leikkii haalarin kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen. Puree tai leikkii haalarin kanssa vähintään kahdella ohituskerralla.
7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyykistyy ja pysähtyy. Tekee väistöliikkeitä kääntämättä pois katsettaan. Pakenee korkeintaan 5 metriä. Pakenee enemmän kuin 5 metriä.
7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo vieressä. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee räminälaitteen luo ilman apua.
7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia temponvaihteluita tai väistelyitä. Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla. Niiaus tai temponvaihtelu yhdellä ohituskerralla, jotka pienenevät toisen ohituskerran jälkeen. Niiaus tai temponvaihtelu, jotka pysyvät samanlaisina, väh. kahdella ohituskerralla. Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.
7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta. Pysähtyy. Haistelee tai katselee räminälaitetta yhdellä ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee tai katselee räminälaitetta vähintään kahdella ohituskerralla. Puree tai leikkii räminälaitteen kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen. Puree tai leikkii räminälaitteen kanssa vähintään kahdella ohituskerralla.
8a. AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkaelkeitä. Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä. Osoittaa useampia uhkaelkeitä pidemmän ajan kuluessa. Osoittaa useita uhkaeleitä ja muutamia hyökkäyksiä. Osoittaa uhkaelkeitä ja useampia hyökkäyksiä.
8b. AAVEET
Kontrolli
Yksittäisiä vilkaisuja, sen jälkeen ei kiinnostusta. Vaihtoehto: ei kiinnostu lainkaan Katselee aaveita silloin tällöin. Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita. Pitkiä taukoja. Esim. kumpaakin puolet ajasta tai koko matkan vain toista aavetta. Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita. Lyhyempiä taukoja. Kontrolloi ja/tai käsittelee molempia aaveita koko osion ajan.
8c. AAVEET
Pelko
Pysyttelee ohjaajan edessä tai sivulla. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Pientä välimatkanottoa. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan takana. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Pakenee enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta. Vaihtoehto: pakenee
8d. AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois. Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa. Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä. Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. Menee katsomaan ilman apua.
8e. AAVEET
Kontaktinotto aavepukuiseen avustajaan
Torjuu tai välttelee kontaktinoton yrityksiä. Vaihtoehto: ei mene ajoissa. Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen. Vastaa avustajan tarjomaan kontaktiin. Ottaa itse kontaktia avustajaan. Intensiivistä kontaktinottoa avustajaan kanssa. Voi esim. hyppiä tai vinkua.
9a. LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiiviseksi, leikkii. Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti. Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti.
9b. LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu viiveellä tai etuhampailla. Tarttuu heti koko suulla. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
10. AMPUMINEN Ei osoita häiriintymistä. Kontrolloi nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön. Vähenevää kontrollia leikin/passiivisuuden aikana. Sen jälkeen välinpitämätön.
Kohdistaa kiinnostuksen laukauksia, yleisöä tms. kohden, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen. Keskeyttää leikin/passiivisuuden. Lamautuu yleisöä, laukauksia tms. vasten. Ei palaudu leikkiin/passiivisuuteen. Häiriintynyt, pelokas. Vaihtoehto: haluaa lähteä paikalta, yrittää paeta. Vaihtoehto: ohjaaja luopuu ampumisesta.